123inkt.nl

123inkt.nl is een multicultureel bedrijf dat nauw betrokken is bij de ontwikkeling, scholing en coaching van zijn werknemers. In deze bedrijfsfilosofie past het om maatschappelijke betrokkenheid te combineren met een gezonde ondernemingszin. Ons bedrijf heeft zich ten doel gesteld een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving door het ondersteunen van jeugdvoetbal. De focus ligt hierbij op respect, gelijkheid en sportiviteit. Deze waarden komen perfect tot hun recht in ons sponsorprogramma “De jeugd heeft de toekomst”.

123inkt.nl_logo

Verenigingen hebben te maken met stijgende kosten, achterstanden in contributiebetalingen en wegvallende sponsoren en subsidies. Door middel van ons sponsorprogramma bieden wij de clubs complete kledingpakketten aan. Hiermee komt een grote kostenpost voor de jeugdafdeling van de vereniging te vervallen. Op deze wijze ontstaat er financiële ruimte waardoor de clubs hopelijk jeugdleden uit minder draagkrachtige gezinnen kunnen gaan bijstaan.

123inkt.nl kiest bewust voor het amateurspeelveld. De voetbalclub zien wij als een sociale, sportieve en culturele ontmoetingsplaats. Jongeren uit alle lagen van de bevolking komen in en om het voetbalveld in aanraking met waarden en normen die bijdragen aan hun ontwikkeling. Sport verbindt mensen met elkaar. Door de uniforme uitstraling van de sporttenues die wij voor alle jeugdleden beschikbaar stellen, ontstaat er een sfeer van gelijkheid en respect. Deze waarden worden ook buiten het voetbalveld uitgedragen. Wij kunnen geen mooiere manier bedenken om onze maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven. De jeugd heeft tenslotte de toekomst!

Maar 123inkt doet meer met het sponsorprogramma. Iedere drie jaar vervangen wij de voetbalkleding van alle gesponsorde clubs en wordt alle kleding die nog aan de kwaliteitseisen voldoet, gedoneerd aan goede doelen. Hierbij werken wij samen met Wings of Support, een initiatief dat zich inzet voor minder medeelde kinderen. Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie? Neem dan  contact op met een van onze sponsorship managers.

scoren