Selectie trainingen

Selectie trainingen gaan van start op: Woensdag 26-05-2021!

De KNVB heeft het jeugdvoetbal ingedeeld in leeftijdsgroepen. Voor elk seizoen wordt bepaald in welke leeftijdsgroep een speler hoort op basis van het geboortejaar.

Bij SJO FC Coevorden worden de teams samengesteld door de Hoofd jeugdopleiding, coördinatoren en trainers. Seizoen 2021-2022 worden de selectieteams (zoveel als mogelijk) ingedeeld op geboortejaar/leeftijd. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk in welke categorie en team hij of zij wordt ingedeeld en dus speelt. Wanneer SJO FC Coevorden een even categorie niet op de been kan brengen worden deze spelers in de (oneven) categorie erboven of eronder ingedeeld. Voor seizoen 2021-2022 geldt de onderstaande indeling.

Informatie over de (voorlopige) indeling die aan het einde van het seizoen  wordt gemaakt voor het nieuwe seizoen. Hoofd Jeugdopleiding, de Coördinator Onderbouw, middenbouw en bovenbouw zijn in samenspraak met of met informatie van (keeper)trainers/ leiders komen mede via overleg tot de indeling.

Beleid

De indeling van de jeugdteams is gebaseerd op observaties door onze Hoofd Jeugdopleiding samen met de Coördinatoren  en trainers van de verschillende categorieën bij wedstrijden en trainingen en informatie van de (keeper)trainers/ leiders. Bij de indeling neemt het Jeugdbestuur o.a. de volgende uitgangspunten in acht, welke onderdeel zijn van het SJO FC Coevorden selectiebeleid Jeugd:

  • Het uitgangspunt is dat de beste spelers zoveel mogelijk in een selectieteam spelen.
  • Bij de andere teams is de leidraad de ‘nieuwe indeling’ van de KNVB en dus leeftijd.
  • Daarnaast willen we onze jeugdleden voor zover dat mogelijk is plaatsen bij teamgenoten met een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau, zodat het hele team kan worden geplaatst in een klasse waar ze voldoende worden uitgedaagd, maar zeker ook met plezier kunnen voetballen.
  • Aspecten die meegenomen zijn in de observatie/ indeling zijn:
    persoonlijkheid, motivatie, gedrag, technische vaardigheden (inclusief handelingssnelheid), tactische vaardigheden, motorische kwaliteiten en leeftijd
  • Bij verplaatsing naar een ander team hebben we geprobeerd spelers zoveel mogelijk bij elkaar te houden, zodat spelers niet alleen in een heel nieuw team komen of blijven. Door de indeling op leeftijd en clubbelang moeten we hier soms van afwijken.
  • Alle indelingen van de verschillende teams zijn onder voorbehoud. Wanneer het nieuwe seizoen start en tijdens de winterstop, kunnen er omstandigheden zijn om deze indeling te wijzigen! Vooral de instroom van nieuwe (startende) voetballers bij de jongste teams is een reden om een aanpassing te doen in de samenstelling.

Uitgelicht

Elk seizoen zijn er uitdagingen met betrekking tot de indeling. Dit heeft vooral te maken met de aantallen spelers in de verschillende leeftijdsgroepen. Na de selectieteams is de leeftijd de norm in welke categorie de spelers worden ingedeeld.

De ervaring leert dat er in de periode na de voorlopige indeling nog aanmeldingen binnen komen voor met name de JO7 en JO8. Hier zullen dan ook nog teams worden toegevoegd of wellicht kleine veranderingen in teamsamenstelling plaatsvinden.

Voor de overige categorieën geldt ook dat alle indelingen altijd onder voorbehoud zijn. Aan- en afmeldingen kunnen nog verschuivingen veroorzaken. Daarnaast geldt, met name voor selectieteams vanaf O13, dat er na de bekerwedstrijden nog aanpassingen kunnen plaatsvinden. Dit geldt daarna ook voor tijdens de winterstop. Uitgangspunt is dat ieder kind op zijn/ haar niveau met plezier kan voetballen!

Indien er vragen zijn over de indeling dan is de Hoofd jeugdopleiding bereid om individueel een toelichting te geven op de gemaakte keuzes. We wensen iedereen veel plezier en succes bij de selectie trainingen.

Download hieronder per leeftijdscategorie de indelingen.