Nieuws

Teamindeling FC Coevorden 2022/2023

Als vereniging vinden we het belangrijk dat onze spelers en speelsters in een passend team worden ingedeeld en op het juiste niveau met elkaar trainen en spelen. Daarom vindt het proces van teamindeling gedurende het hele jaar door plaats door trainers en leiders tijdens trainingen en wedstrijden. Uiteindelijk zijn deze trainers en leiders, in samenspraak met de beide HJO’s, bepalend bij de keuzes voor een juiste teamindeling.  

Bij het maken van een teamindeling zijn een aantal criteria van belang: voetbalvaardigheden, gedrag (trainingsopkomst, inzet, omgang met medespelers, tegenstanders en scheidsrechter, etc.), leeftijd en bij de allerjongste jeugd wordt er daar waar mogelijk ook naar sociale aspecten gekeken. 

In de bijlage staat de teamindeling voor zowel de onderbouw als bovenbouw van FC Coevorden voor het seizoen 2022/2023. Tijdens het seizoen gaan we periodieke evaluatiemomenten plannen tussen trainers, leiders en HJO’s, om de gang van zaken, waaronder de teamindeling te bespreken. Daar waar nodig kan dit leiden tot aanpassing van de teamindeling. Aanpassing van teamindeling kan alleen plaatsvinden op initiatief van trainers, leiders en HJO’s en pas wanneer zij hier gezamenlijk een aanleiding toe zien. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de teamindeling kunt u contact opnemen (telefonisch of per mail: hoofdjeugdopleiding@fccoevorden.nl) met de betreffende HJO van het team waarin uw kind is ingedeeld. Ook wanneer u als ouder iets wil betekenen voor het team van uw zoon of dochter neem dan contact op met de betreffende HJO. 

Met vriendelijke groet, 

Hoofd Jeugdopleiding bovenbouw               Hoofd Jeugdopleiding onderbouw 

Marco Jongbloed                                                 Richard Winter