Nieuws

Teamindeling FC Coevorden 

De afgelopen periode hebben we met de trainers en de HJO’s de teamindeling voor het seizoen 2023/2024 samengesteld. Deze indeling kunt u lezen in de bijlage. 

Als vereniging vinden we het belangrijk dat onze spelers en speelsters in een passend team worden ingedeeld en op het juiste niveau met elkaar trainen en spelen. Het maken van de teamindelingen voor alle jeugdteams gebeurt dan ook met de nodige zorgvuldigheid. Spelers en speelsters worden gedurende het hele jaar door trainers en leiders gezien tijdens trainingen en wedstrijden. Uiteindelijk zijn deze trainers en leiders, in samenspraak met de beide HJO’s, bepalend bij de keuzes voor een juiste teamindeling.  

Bij het maken van een teamindeling zijn een aantal criteria van belang: voetbalvaardigheden, gedrag (trainingsopkomst, inzet, omgang met medespelers, tegenstanders en scheidsrechter, etc.), leeftijd en bij de allerjongste jeugd wordt er daar waar mogelijk ook naar sociale aspecten gekeken. 

Tijdens het seizoen gaan we periodieke evaluatiemomenten plannen met trainers, leiders en HJO’s, om de gang van zaken, waaronder de teamindeling te bespreken. Daar waar nodig kan dit leiden tot aanpassing van de teamindeling. Aanpassing van teamindeling kan alleen plaatsvinden op initiatief van trainers, leiders en HJO’s en pas wanneer zij hier gezamenlijk een aanleiding toe zien. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de teamindeling kunt u contact opnemen (telefonisch of per mail: hoofdjeugdopleiding@fccoevorden.nl) met de betreffende HJO of trainer van het team waarin uw kind is ingedeeld. Ook wanneer u als ouder iets wil betekenen voor het team van uw zoon of dochter kunt u contact opnemen met de betreffende HJO. 

Met vriendelijke groet, 

Hoofd Jeugdopleiding bovenbouw      Hoofd Jeugdopleiding onderbouw 

Marco Jongbloed                                                      Richard Winter